Tổng kết quý III Dstore HN với sự xuất hiện của ca sĩ Nguyễn Hưng - Đại xứ Thương hiệu Damode trên toàn cầu.

Ngày đăng: 04:42 PM 23/10/2023 - Lượt xem: 163

http://dmedia.vn/tong-ket-quy-iii-dstore-hn-voi-su-xuat-hien-cua-ca-si-nguyen-hung-dai-xu-thuong-hieu-damode-tren-toan-cau-d473829/Sự kiện tổng kết hoạt động kinh doanh quý 3 Dstore - một công cty con trong hệ sinh thái DGroup Holdings được tổ chức tại trung tâm sự kiện Trống Đồng Hoàng Quốc Việt với sự tham gia của ban lãnh đạo cty, Đại xứ thương hiệu Toàn Cầu - ca sĩ Nguyễn Hưng .

Sự kiện tổng kết hoạt động kinh doanh quý 3 Dstore - một công cty con trong hệ sinh thái DGroup Holdings được tổ chức tại trung tâm sự kiện Trống Đồng Hoàng Quốc Việt với sự tham gia của hơn 600 nhân sự, ban lãnh đạo cty,  Đại xứ thương hiệu Damode Toàn Cầu - ca sĩ Nguyễn Hưng tham dự.

BTV T PHƯƠNG

Facebook